3bsound

โปรเจคเตอร์

- ขนาด 2300 ANSI lumens
- ขนาด 3000 ANSI lumens
- ขนาด 4000 ANSI lumens
- ขนาด 5500 ANSI lumens
- ขนาด 10000 ANSI lumens
 

จอรับภาพ (ฉายหน้า)

- ขนาด 100"(2x1.5เมตร)
- ขนาด 120"
- ขนาด 150"(3.2x2.45เมตร)
- ขนาด 200"(4x3เมตร)
- ขนาด 300"(6x4.5เมตร)

จอรับภาพ (ฉายหลัง)

- ขนาด 100"
- ขนาด 150"
- ขนาด 200"
- ขนาด 300"
 
 

LCD TV ทางเรามีตั้งแต่  32,40,42, 50,60 นิ้ว  LCD,Plasma,LED
นอกจากนี้ทางเรายังจัดเครื่องเล่น DVD (พร้อมสายสัญญาณภาพและเสียง) ขาตั้งพื้น   ขาตั้งโต๊ะ หรืออุปกรณ์ติดผนังให้ไปในชุดด้วย